Bovenloop van de "Donge".

De bovenloop van de “Donge” loopt ten westen van het Landgoed “Dongewijk” onder  de Bredaseweg door. Voorbij de Bredaseweg tussen Tilburg en Gilze kronkelt het riviertje langs het Landgoed Koolhoven Buiten richting het westelijk gedeelte van de Reeshof. 

Bij de aanleg van de Reeshof ,in 2000, is de loop van voor 1920 hersteld en is het natuurgebied Dongevallei aangelegd.

In de Dongevallei is aan weerszijde van de “Donge” , over een lengte van 6 kilometer ,een strook natuur van 75 meter breed aangelegd. De vallei is dus 150 meter breed en op sommige plaatsen zelfs nog meer.

Ter hoogte van de Dongevallei loopt parallel aan de “Donge” een stukje waterloop dat de Landscheiding heet. De  Landscheiding is waarschijnlijk een oude verlaten bedding van De “Donge”

Een gekanaliseerd aftakking van de “Donge” , met aan één zijde een brede bedding,voert naar een stuw die uitmondt in het Wilhelminakanaal.

Vanuit de Dongevallei  loopt de “Donge” verder als een gegraven watergang onder een nieuw aangelegde rondweg , de Burgemeester Letschertweg,  door. Parallel aan de Burgemeester Letschertweg  is de watergang voorzien van een brede bedding. 

Deze watergang gaat bij de Lange Hoeven onder de Flaassendijk door , buigt af , en loopt parallel aan de Flaassendijk door het Rijense Broek richting het natuur gebied de Rekken. 

Bij de Rekken loopt de “Donge” parallel aan het Wilhelmina kanaal naar het industrie terrein Tichelrijt. Via Tichelrijt loopt hij naar een syphon die onder het Wilhelminakanaal doorloopt. 

Foto onder: De “Donge" bij de Bredaseweg tussen Tilburg en Gilze.

Foto onder: De “Donge" stroomt langs het Landgoed Koolhoven Buiten richting het westelijk gedeelte van de Reeshof.  

Foto onder: Hier stroomt de “Donge" de Reeshof in.

Foto onder: In de Dongevallei is aan weerszijde van de “Donge" een natuurstrook aangelegd.

Foto onder: De waterloop De Landscheiding is waarschijnlijk een oude verlaten bedding van De “Donge”.

Foto onder: Vanuit de Dongevallei loopt een gekanaliseerde aftakking van de “Donge” naar het Wilhelminakanaal.  

Foto onder: Parallel aan de Burgemeester Letschertweg  is de gegraven watergang voorzien van een brede bedding.

Foto onder: De watergang loopt parallel aan de Flaassendijk door het Rijense Broek.

Foto onder: Bij de Rekken loop de “Donge” weer in zijn oorspronkelijke bedding.

Foto onder: Vanuit het natuurgebeid de Rekken stroomt de “Donge”naar het industrie terrein Tichelrijt. 

Foto onder: Op het industrie terrein Tichelrijt gaat de “Donge met een syphon onder het Wilhelminakanaal door.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb