Benedenloop van de "Donge.

Bij het Wilhelminakanaal wordt de bovenloop van de ”Donge” gescheiden door de benedenloop. De benedenloop voert vanaf de syphon onder het Wilhelminakanaal in Dongen, over circa 35 km, langs gemengd gebied met oude industrie en door polders, tot aan de uitmonding in de Amer bij Geertruidenberg.                 

De benedenloop van de “Donge”loopt in Dongen bij de Heuvel, een stukje tussen oude leerlooierijen door. Hierna slingert de “Donge” verder richting Lage Ham. Parallel aan de Lage Ham loopt de “Donge” naar de Watertorenstraat. Vanaf de Watertorenstraat loopt de “Donge” richting ‘s Gravenmoer.  Vlak voor de Provincialeweg/Wilhelminalaan in ’s Gravenmoer, mondt de Onkelsloot uit  in de “Donge”.                                                               

Vanaf de Provincialeweg/Wilhelminalaan voert de “Donge” , met de Kerkdijk en verderop de Dongedijk, aan de rechterhand, noordwaarts richting Raamsdonk. Dit gedeelte is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in het kader van de ruilverkaveling de Beneden Dongen verbreed en voorzien van plasbermen.            

Enkele kilometers voorbij ’s Gravenmoer  mondt de ’s Gravenmoerse vaart uit in de ”Donge”. Op de plaats waarbij de ’s Gravenmoerse vaart in de ”Donge” uitmondt is er nog een aftakking. Deze aftakking, is een gegraven watergang die de “Donge” verbindt met het Zuiderafwateringskanaal. Het Zuiderafwateringskanaal loopt naar het gemaal “Keizersveer” bij het Oude Maasje. Na de uitmonding van de ’s Gravenmoerse vaart en de aftakking van  het Zuiderafwateringskanaal gaat de eigenlijke ”Donge” nauwelijks gekanaliseerd westwaarts. In dit gedeelte is nog te zien waar de Groenendijkse haven  vroeger in de “Donge” uitmondde.

Even voorbij de A27 passeert de ”Donge” de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer en loopt hier tussen twee zandputten, het plassengebied genaamd De Zandput, door.Net voordat de ” Donge”de A59 onderdoor stroomt  komt er een kreek genaamd het Kromgat de “Donge”in.  Deze kreek komt uit de richting van Oosterhout.Net voor de A59 ligt er een dam in de”Donge”. Door de aanleg van deze dam is de stroomrichting van de “Donge” in het gedeelte vanaf het  zuiderafwateringskanaal tot aan de dam bij de A59, omgekeerd.Aan de noordzijde van de A59 maakt de “Donge” even verbinding met het Wilhelminakanaal en kronkelt zich dan tussen Geertruidenberg en Raamsdonksveer door waarna hij uitmondt in de Amer.

Foto onder : De benedenloop van de “Donge” voert vanaf de syphon onder het Wilhelminakanaal richting Dongen.

Foto onder : De “Donge” loopt aan de Heuvel in Dongen tussen oude leerlooierijen door.

Foto onder : De “Donge” slingert door Dongen richting Lage Ham. 

Foto onder : Vanaf de Lage Ham stroomt de “Donge” richting Watertorenstraat.

Foto onder : De “Donge” bij de Watertorenstraat.

Foto onder : Vlak voor de Provincialeweg/Wilhelminalaan mondt de Onkelsloot uit in de “Donge”. 

Foto onder : De “Donge” met aan de rechterzijde de Kerkdijk in ’s Gravenmoer. 

Foto onder : De “Donge” langs de Dongedijk.

Foto onder : Op deze plaats mondt de ’s Gravenmoerse vaart uit in de “Donge”en is er een aftakking naar het Zuiderafwateringskanaal.

Foto onder : Links op de foto is nog de plaats te zien waar de Groenendijkse haven in de “Donge” uitmondde.

Foto onder : De “Donge stroomt hier tussen twee zandputten, het plassengebied genaamd De Zandput, door.

Foto onder: Net voor de A59 komt er een kreek genaamd het Kromgat de “Donge”in. 

Foto onder: Bij de A59 ligt er een dam in de”Donge”. 

Foto onder: Hier maakt de “Donge” even verbinding met het Wilhelminakanaal.